Garantie

GARANTIE VOORWAARDEN
De onderstaande garantie voorwaarden zijn van toepassing bij aankoop van een kinderwagen en/of buggy bij De Koning Kinderwagens.

Garantie

Je krijgt van ons garantie op defecten als het inklapsysteem, remsysteem of verstelbare duwstang. Voorwaarde is dan wel, dat je jouw product hebt gebruikt volgens de handleiding en onder normale omstandigheden. De garantie gaat in op het moment dat je het product hebt gekocht. Vanaf die dag is de bij de kinderwagen vooraf aangegeven garantieperiode geldig. Heb je een reparatieverzoek? Zorg dan dat je een aankoopbewijs kunt overleggen.
Wat moet je doen als er iets mis is met je aangekochte kinderwagen?
Krijg je te maken met een probleem of defect? Dan raden we je aan om je kinderwagen niet meer te gebruiken totdat we deze hebben nagekeken; gerepareerd of vervangen. De Koning Kinderwagens zal vragen naar je aankoopbewijs en enige vorm van identificatie (kopie van je ID-bewijs, paspoort of rijbewijs). U moet bij problemen bij ons langskomen met de gehele defecte kinderwagen. Wij nemen geen kinderwagens terug; wij geven geen geld retour
Wat valt niet binnen de garantie?
Onze garantie geldt niet voor (1) gebreken die worden veroorzaakt door gewone slijtage, (2) schade door ongelukken, gemaakt door vliegtuigmaatschappijen en/of medewerkers, oneigenlijk gebruik, nalatigheid, vuur, contact met vloeistoffen of een andere externe oorzaak, (3) schade als gevolg van het niet opvolgen van de handleiding en andere gepubliceerde richtlijnen, (4) schade door toedoen van een ander product (5) schade door service of reparatie door iemand die geen vertegenwoordiger is van De Koning Kinderwagens of de fabrikant van dit product (6) diefstal. (7) De garantie is niet overdraagbaar wanneer u het bij ons aangekochte product doorverkoopt. Bij doorverkoop aan derden komt de garantie direct te vervallen. (8) Verlies van (losse) onderdelen.
Nu vraag je je natuurlijk af wat ‘gewone slijtage’ is? Voorbeelden zijn: wielen en stoffen die versleten raken door alledaags gebruik en de natuurlijke verkleuring van materialen die na verloop van tijd ontstaat.

Rechten van de consument:
Een consument heeft wettelijke rechten volgens de toepasselijke consumentenwetgeving. Deze kan per land verschillen. De rechten van de consument onder de toepasselijke nationale wetgeving worden niet beïnvloed door deze garantie. Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing. Deze garantie voldoet aan Europese Richtlijn 99/44/EG van 25 mei 1999.

Deze garantie wordt gegeven door De Koning Kinderwagens. Wij zijn ingeschreven in Nederland onder KvK-nummer 67887449, en ons bezoekadres is Eikenlaan 76, 3203 BL Spijkenisse.

De Koning Kinderwagens behoudt zich het recht voor om zonder mededeling de garantievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.