Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN DE KONING KINDERWAGENS

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Koning Kinderwagens verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van De Koning Kinderwagens, of om een andere reden persoonsgegevens aan De Koning Kinderwagens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Koning Kinderwagens, Eikenlaan 76, 3203 BL Spijkenisse, 06-86690067, KVKnummer 67887449
Wij zijn bereikbaar via info@dekoningkinderwagens.nl of 06-86690067

2. Welke gegevens verwerkt De Koning Kinderwagens en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum (wanneer nodig)
b) adresgegevens, eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres

2.2 De Koning Kinderwagens verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Koning Kinderwagens;

3. Bewaartermijnen
De Koning Kinderwagens verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Koning Kinderwagens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Persoonsgegevens worden door De Koning Kinderwagens opgeslagen op papier en-of e-mail.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van De Koning Kinderwagens kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Koning Kinderwagens zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Koning Kinderwagens je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van De Koning Kinderwagens via info@dekoningkinderwagens.nl of telefoonnummer 06-86690067

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.